E-Shop

Lựa Chọn Sản Phẩm
   

  Phần mềm dẫn đường vệ tinh Sygic

  iOS

  Sygic Việt Nam: GPS Navigation

  Sygic Việt Nam: GPS Navigation

  39.99 $

  apple store

  • Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Cập nhật bản đồ và phần mềm miễn phí
  • Thanh toán qua hệ thống AppStore
  Sygic: Viettel Edition

  Sygic: Viettel Edition

  40.000 VNĐ

  apple store

  • Cập nhật bản đồ và phần mềm miễn phí
  • Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động Viettel
  • Thanh toán cước thuê bao theo tháng

  Android

  Sygic: GPS Navigation & Maps

  Sygic: GPS Navigation & Maps

  39.99 $

  google play

  • Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Cập nhật bản đồ và phần mềm miễn phí
  • Thanh toán qua hệ thống GooglePlay
  Sygic: Viettel Edition

  Sygic: Viettel Edition

  40.000 VNĐ

  google play

  • Cập nhật bản đồ và phần mềm miễn phí
  • Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động Viettel
  • Thanh toán cước thuê bao theo tháng
  Sygic: Vourcher Edition (1Y)

  Sygic: Vourcher Edition (1Y)

  290.000 VNĐ

  google playMua hàng

  • Thời gian sử dụng 1 năm
  • Cập nhật bản đồ và phần mềm miễn phí
  • Hỗ trợ thay đổi thiết bị 1 lần
  Sygic: Vourcher Edition (LT)

  Sygic: Vourcher Edition (LT)

  790.000 VNĐ

  google playMua hàng

  • Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Cập nhật bản đồ và phần mềm miễn phí
  • Hỗ trợ thay đổi thiết bị 3 lần

  Windows CE

  Windows CE inDash

  Windows CE inDash

  1.200.000 VNĐ

  Mua hàng

  • Lưu ý: Điền "mã số thiết bị của bạn" vào mục "Thông điệp" trong phần "nhập thông tin người thanh toán".
  • Cập nhật bản đồ và phần mềm miễn phí
  • Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Phiên bản dành cho đầu DVD tích hợp GPS trên xe ô tô
  Windows CE PND

  Windows CE PND

  1.200.000 VNĐ

  Mua hàng

  • Lưu ý: Điền "mã số thiết bị của bạn" vào mục "Thông điệp" trong phần "nhập thông tin người thanh toán".
  • Cập nhật bản đồ và phần mềm miễn phí
  • Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Phiên bản dành cho thiết bị dẫn đường chuyên dụng (PND)