• Sygic Voucher Edition
 • Sygic Việt Nam GPS: Navigation
 • Sygic Viettel Edition
 • Sygic inDash
 • Bản đồ số trực tuyến
 • Hệ thống thông tin địa lý
 • iMap làm gì ?

  Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau trên nền bản đồ số cho cá nhân và doanh nghiệp

  Xem tiếp
 • Hệ thống thông tin địa lý

  Xây dựng và phát triển các phần mềm GIS nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý...

  Xem tiếp
 • Phần mềm dẫn đường vệ tinh

  Sự trợ giúp hoàn hảo, đồng hành cùng bạn trên lộ trình di chuyển bằng phần mềm dẫn đường vệ tinh Sygic.

  Xem tiếp

Ứng dụng ngoại tuyến, không cần Internet

Ứng dụng Sygic GPS là một ứng dụng ngoại tuyến. Điều này có nghĩa rằng tất cả những phần quan trọng của ứng dụng như dữ liệu bản đồ, hàng triệu địa điểm và việc xác định lộ trình, tất cả đều được lưu trữ trên điện thoại. Vì vậy, ngay cả khi không có Internet, Sygic vẫn có thể hoạt động bình thường để dẫn đường tới đích.