• Sygic Voucher Edition
 • Sygic Việt Nam GPS: Navigation
 • Sygic Viettel Edition
 • Sygic PND N6
 • Sygic inDash
 • Bản đồ số trực tuyến
 • Hệ thống thông tin địa lý
 • iMap làm gì ?

  Cung cấp dịch vụ “bản đồ số trực tuyến “ hướng tới các doanh nghiệp giám sát ...

  'Read_more'
 • Hệ thống thông tin địa lý

  Xây dựng và phát triển các phần mềm GIS nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý...

  'Read_more'
 • Phần mềm dẫn đường vệ tinh

  Chúng tôi mang tới phần mềm dẫn đường vệ tinh Sygic GPS Navigation...

  'Read_more'

Ứng dụng ngoại tuyến, không cần Internet

Ứng dụng Sygic GPS là một ứng dụng ngoại tuyến. Điều này có nghĩa rằng tất cả những phần quan trọng của ứng dụng như dữ liệu bản đồ, hàng triệu địa điểm và việc xác định lộ trình, tất cả đều được lưu trữ trên điện thoại. Vì vậy, ngay cả khi không có Internet, Sygic vẫn có thể hoạt động bình thường để dẫn đường tới đích.